Ellerau online

Ehrenbürger

Johann Ohrt

Foto Johann Ohrt

Johann Ohrt

Ehrenwehrführer der Gemeinde Ellerau

Herr Johann Ohrt war von 1955 bis 1981 Wehrführer der Gemeinde Ellerau.

Mit dem Ausscheiden als Wehrführer am 23.01.1981 ernannte die Freiwillige Feuerwehr Ellerau Herr Johann Ohrt zum Ehrenwehrführer.

Aktuelle Seite: Start Gemeinde Ellerau Ehrenbürger Johann Ohrt